Anlæg

Anlæg - IAD

ANLÆG 

LAD OS GØRE DET IGEN

Hvis vejen hælder forkert i svinget, hvis fundamentet ikke kan bære, eller hvis der er bøvl med spildevandet, bliver det opdaget med det samme. Derfor tager vi aldrig forhastede beslutninger, der ikke har været forbi vores skrappe eksperters bord. Det tør vi slet ikke. Som kunde kan du være sikker på, at der ikke dukker ubehagelige overraskelser op bagefter. Når arbejdet er udført, skal du kunne sige, ”det gik i grunden helt godt – det skal vi da gøre igen på næste projekt”.

HØR HVAD DU KAN TJENE

Vi har stribevis af gamle rotter i huset, som hurtigt kan se, om der er værdi i projektet - før du som bygherre vover første spadestik. På sitet får du en forhåndsvurdering af, hvad der skal til, og bagefter laver vi beregninger, så du kan se, hvad du kan tjene. Og papirerne er lige til at tage med i banken. Vi stikker dig nemlig kun de informationer, du har brug for - resten ryger ud til højre.
Det samme gælder for vores møder, hvor vi glemmer fagsnakken, men taler samme sprog. Du behøver ikke møde alle eksperterne.

PÅ FORNAVN MED ALLE

Ingen sager er ens, og sådan er det også med mennesker. Hos SlothMøller bliver du ikke kastet rundt mellem en masse titler, men får din helt egen kontaktperson. Han er ved din side gennem hele projektet, og han er den person, der skal finde svar på bekymringer og komme med gode ideer. Selv om vi er et mellemstort firma, hvor alle er på fornavn med hinanden, har vi alle nødvendige rådgiverkompetencer inden for vores egne mure. Det er bare at gå ned ad gangen og banke på. Hos os får du det hele og kan derfor spare de eksterne eksperter. Derfor er det altid en fordel, at vi kommer så tidligt med i processen som muligt. På den måde kan vi se de kreative og fornuftige smutveje, inden byggeriet går i gang.  

GOD MAVEFORNEMMELSE

Vi skal have en god fornemmelse i maven, når vi afleverer vores arbejde. Derfor er vi villige til at gå ind i jobbet på lige fod med bygherren. Vi er hans mand, og har han brug for noget akut i morgen, tænker vi ikke over, om klokken bliver 17 eller 18, inden vi bliver færdige. Men færdige bliver vi – og leverer en ordentlig kvalitet til en fornuftig pris, som du ikke behøver bekymre dig om.

IAD

”Integreret Anlægsdesign (IAD) er et procesforløb, der synliggør faktorer, der kan have stor betydning for det endelige projekt.”

I SlothMøller kan vi give dig et indgående kendskab til de muligheder og begrænsninger, der er forbundet med den lokalitet du ønsker at bygge på. Dette gør vi med Integreret Anlægsdesign (IAD), som er et procesforløb, der sikrer at projektet får en logisk sammenhæng mellem forskellige planlægnings- og projektdiscipliner.
Med IAD kan vi anskueliggøre udfordringerne på en byggegrund – og sætte løsningerne i system, inden rendegraveren tager første spadestik. Med andre ord – ”vi afstikker kursen, inden skibet lægger fra land” Det er sjældent at man går ud og køber et hus uden en tilstandsrapport. Det giver tilsvarende god mening at kende sin byggegrund på forhånd, inden man bygger sit hus – det gælder om at udnytte grundens potentiale optimalt, og tage alle forhold i betragtning

HVAD FÅR DU UD AF IAD?

Ved at redegøre for lokalitetens muligheder og begrænsninger i forhold til de krav bygherren i øvrigt skal have opfyldt i sit byggeri, får bygherren, arkitekten og de øvrige rådgivere et langt mere konkret udgangspunkt i forbindelse med udarbejdelse af et projekt fra start til slut. Samtidig minimeres risikoen for ubehagelige overraskelser i projekterings- og udførelsesfasen, som forsinkelser, øgede omkostninger og i værste fald en utilfreds bygherre, som ikke føler at produktet står mål med forventningerne. Du kan læse mere om IAD i vores folder her

HVAD KAN VI?

KOMPETENCER

- Renseanlæg
- Kloakering
- Forsyning
- Veje, Stier, Belægninger
- Skybrudssikring
- Klimatilpasning
- LAR (Lokal afledning af regnvand)
- LUR (Lokal udnyttelse af regnvand)
- Kunstgræsbaner

 

IAD - HVORFOR?

FORDELE

- Optimerer planlægningen
- Sagsforløb afkortes
- Viden gøres tilgængelig
- Viden bliver delt
- Udfordringer imødeses
- Misforståelser minimeres
- Omkostninger minimeres