Geo / Miljø

GEOTEKNIK - MILJØ

”Det under jorden skal bare laves, så bygherren kan komme videre”

PÅ BYGHERRENS SIDE

Geoteknik og miljø er områder, som bygherren skal have styr på. Sjældent det mest interessante, set med hans briller, for han vil bare videre med det egentlige byggeri. Den opfattelse deler vi til fulde. Ingen skal være i tvivl om, at vi er på bygherrens side. For os handler det om at få projektet billigst igennem på en miljørigtig måde. Vi er bygherrens fulde garanti for, at huset ikke sætter sig efterfølgende.

FÅ TO OG BETAL FOR EN

Normalt fungerer geoteknik og miljø som to adskilte enheder. Hos Sloth Møller har vi begge kompetencer under samme tag. Det betyder, at du som bygherre, arkitekt eller entreprenør kan nøjes med at gå ét sted hen. Det sparer værdifuld tid, og du skal ikke bruge pengene to gange. Vores størrelse og det, at vi har alt det nødvendige udstyr og kompetencer i huset, betyder, at vi er uafhængige af andres kalender. Ergo kan vi hurtigt sætte et hold sammen og udføre arbejdet i morgen, hvis det er nødvendigt. 

SNAK DOG SAMMEN

Hos os skal du ikke være bange for at byggeriet trækker i langdrag på grund af bureaukratiske papirkorrespondancer. Her sætter vi os ned og snakker sammen, så alle parter forstår, hvad opgaven går ud på, og hvad den kræver. Og har du først fået tillid til en af vores ingeniører, er det ham, du pingponger med eller ringer til, hvis du har en ”haster”. Vi har med vilje tromlet organisationen flad, så der er direkte adgang til den viden og hjælp, du har brug for.  

 

GLASPARTISAGEN

En entreprenør søgte om lov til at bygge en brugs på en grund. Men lige der, hvor indgangspapiret skulle ligge, var grunden forurenet. Skriverierne frem og tilbage med kommunen gik i hårdknude, og entreprenøren fik ikke sin byggetilladelse. I to måneder snakkede parterne ikke sammen.

Vi gik ind i sagen og kunne se, at byggeriet ville holde sig uden for det forurenede område, hvis vi skar halvanden kvadratmeter af indgangspartiet. På den måde fik entreprenøren sin byggetilladelse - et eksempel på, hvor langt man kommer med lidt rådgivning og en fornuftig snak om tingene. 

GEOTEKNIK

KOMPETENCER

- Sætningsundersøgelser 
- Boringer fra pram 
- Kontrol ved indbygning af råjord, sand og grus ved bygnings- og vejarbejder 
- Udgravningskontrol ved byggerier 
- Projekterer jorddækkede konstruktioner som fundamenter, pæle og støttevægge 
- Vandindholdsbestemmelse 
- Glødetab 
- Plasticitetsindeks 
- Vejgeotekniske rutineforsøg som sigteanalyse, SE-bestemmelse, opslemningsforsøg og proctorforsøg 

Udstyr

Borerig HY-79-SBR
Borerig IVECO 135
Minirig HY-96
Isotopsonder for måling af komprimeringsgrad
Sandefterfyldningsudstyr for måling af komprimeringsgrad
Minifaldlodsmåler for måling af E-modul 

MILJØ

KOMPETENCER

- Kontrol af overskudsjord i forbindelse med flytning af jord 
- Undersøgelser af spild fra olietanke, tankstationer, tidligere industrigrunde 
- Udtagning af vandprøver 
- Poreluftsmålinger 
- Afværgeforanstaltninger for nye og eksisterende byggerier 
- Tilsyn ved opgravning og etablering af afværgeforanstaltninger 
- Geotekniske undersøgelser af tilbygninger, parcelhuse, bolig-, industri- og havnebyggerier 
- Råstofsundersøgelser

Udstyr

Photoionisationsdetektor (PID-måler)
GA2000 til måling af lossepladsgas
IRAS måler ved vandprøvetagning
WTW måler ved vandprøvetagning