Installationer

EL - VVS - VENTILATION

Samtidig med at vi bliver bedre og bedre til at isolere og bygge tætte bygninger, for at opnå et lavt energiforbrug, stiller vi stadig strammere krav til komforten i bygningerne. For at imødekomme disse mål, designer vi de tekniske installationer, så de imødekommer bygherrens krav og behov.

 

BYGNINGENS MOTORRUM

Bygningens tekniske installationer er bygningens motorrum. Det er installationerne og samspillet mellem disse, der sikrer at motoren kører problemfrit. Kravene til de bygningstekniske installationer, herunder specielt bygningsautomatik, bliver stadigt mere og mere komplekse. I projekterne arbejder vi målrettet med at omsætte bygherres krav og ønsker til konkrete byggerier, der lever op til forventningerne. Vi ønsker dialogen med brugere og bygherre hele vejen i gennem projekterne fra de første faser, til byggeriet er i brug. Med denne tilgang er det vores erfaring, at der opnås de bedste resultater for kunden.
I SlothMøller har vi erfarne og velkvalificerede medarbejdere inden for alle grene af tekniske installationer. Udover vores faglige indsigt arbejder vi med, at vores medarbejdere altid har indsigt i de tværfaglige problemstillinger. Hvis der på specifikke projekter er behov for specialviden, som ikke er en del af de kompetencer vi har i huset, har vi et stort netværk, vi kan trække på og inddrage den nødvendige specialviden. Vi er meget bevidste om vigtigheden af at have den nødvendige viden, for at kunne yde vores kunder den optimale rådgivning.

DESIGNVÆRKTØJER

I SlothMøller har vi mulighed for at anvende de nyeste teknologier inden for digital 3D projektering i Revit, som vi anvender på komplekse projekter. Med projektering af installationer i 3D er det muligt at sikre præcis projektering og visualisering af projekterne, dermed kan projekterne udføres til tiden med minimale projektændringer i udførelsesfasen.
Vi arbejder med anvendelse af klassificering (CCS) af komponenter i 3D modeller, hvormed det er muligt at trække mængder ud af modellerne, som kan anvendes til at opnå mere præcise udbud og dermed bedre budgetstyring på projekterne.

HVAD KAN VI?

KOMPETENCER - EL-VVS-VENTILATION

- Projektering af installationer
- Bygningsautomatik
- Grænsefladehåndtering
- Tilsyn
- Byggeledelse
- Teknisk gennemgang af installationer
- Driftsoptimering af installationer
- Renovering
- Teknisk idriftsætning / Commissioning