Demolish-Teamet

"Demolish-Teamet" rykker ud

2017-01-10

Vi håndterer stadigt flere nedbrydnings - og miljøscreeningsopgaver

Indtil videre er det en mindre flok på kontoret i Sønderborg, som vi har døbt "Demolish-Teamet", der har stået for den faktiske udførelse af opgaverne. På billederne, er det Henrik i aktion.

Opgaverne omhandler både koordinering af egentlige nedrivninger af bygninger - med forudgående miljøscreeninger for forurenende og miljøskadelige stoffer - men også vedligeholdsopgaver, hvor vi via miljøscreeninger anviser forbedrings - og løsningsforslag i blivende byggerier.

Så har du brug for assistance i denne forbindelse, vil du få aldeles kyndig vejledning ved at kontakte Torben Steen Hansen her