Erlev Skole

Erlev skole - ny flot skole med fokus på 21st Century skills

2021-01-07

SlothMøller er med som ingeniør og bidrager med alle fagdiscipliner samt commissioning til opførelsen af den flotte nye Erlev skole i Sønder Otting.

Erlev skole - ny flot skole med fokus på 21st Century skills

Som bygherre var det Haderslev Kommunes vision at skabe en legende skole, der passer til det 21. århundredes læringskompetencer og som gør op med den læring, som vi kender og fokuserer på bl.a. innovation, kommunikation og samarbejde - de såkaldte 21st Century skills.

Projektets omfang:

-          Ca. 5800 m2 bestående af følgende afdelinger:

-          Med plads til ca. 500 elever + personale

Der er skabt enkle og robuste løsninger, der giver optimal balance mellem de modpoler, der kan være i at skabe optimale konditioner for brugerne - og samtidig sikre reducerede omkostninger og ressourceforbrug i bygningens levetid og derved indtænke bæredygtighedsbegrebet.

Commissioning

I relation til commissioning har der i hele projektforløbet været fuld fokus på at aflevere et gennemkontrolleret og grundigt afprøvet projekt, så bygherre kunne overtage et byggeri, der fungerede fra dag et, og hvor alle tekniske fag snakker sammen og fortsat bliver monitoreret et år ud i fremtiden.

Det faste commissioning hold, bestående af repræsentanter fra både bygherre, rådgiver, hovedentreprenør og underentreprenører, har igennem hele byggeperioden haft faste commissioning møder (kaldt Cx-møder). Her er alle spørgsmål, kommentarer og undersøgelser blevet diskuteret, vendt og løst og hvor der har været sat tid af i arbejdsplanen til tværfaglig performancetest inden byggeriet blev afleveret til stor tilfredshed for bygherre.

Konstruktioner

Det konstruktive princip er valgt som et selvbærende og sta­biliserende bjælke-/søjle system udført af limtræskonstruk­tioner. Dette skal sikre store frihedsgrader for indretning, idet placeringen af de ind spændte søjler følger et præcist grid på 5,8 x 5,8 m.  Limtræsbjælkerne er leveret med udsparinger for at muliggøre installationsgennemføringer.

De indvendige søjler er indspændte i fundamenter, hvilket minimerer omfanget af faste indvendige vægge. Tagkonstruktionen er udført med trapezplader, hvor spændretning er udlagt som skaktern for at fordele lasten til alle bjælker.

Installationer

Installationerne er generelt udført med mindst muligt behov for drift- og vedligehold, stor tilgængelighed og minimalt energiforbrug. Føringer er skjulte, enten over nedhængt loft eller i rør-i-rør-installationer i vægge og gulve.

Ventilation

Skolen ventileres generelt med decentrale balancerede mekaniske ventilationsanlæg, hovedsageligt placeret på tag. Derudover er der udført den nødvendige procesventilation af de forskellige faglokaler og køkken. Indretningen af de ventilationstekniske installationer har taget udgangspunkt i arbejdsmiljøvejledningen ”Når klokken ringer”, hvor væsentlige forudsætninger for et fornuftigt kvalitetsniveau for komfort- og procesventilation i skolerum er defineret, særligt med fokus på faglokaler.

Ventilationsprincippet er generelt diffus indblæsning igennem Troltekt lofter, der sikrer godt indeklima uden trækgener. Dette princip blev røgtestet i udførelsesfasen, for at sikre funktionen i et træbyggeri med trapeztag. Dette gav indledningsvis en masse udfordringer, men igennem en god sparring med hovedentreprenøren, blev det løst i sidste ende.

Vand

Varmt vand produceres tæt ved de områder der har behov for varmt vand i små decentrale teknikrum.

Varme

Skolen forsynes med fjernvarme og opvarmes zoneopdelt, primært med lavkonvektorer ved vinduer og radiatorer langs kanten af klyngerne, således indretningen er mest mulig fleksibel. Der er suppleret med ribberør for at tage kuldenedfald fra de høje vinduer i caféen og ovenlys i klyngerne.

Idrætshallen har strålevarme som opvarmningskilde, med gulvvarme i omklædningsrum.

Energi

Skolen vil opfylde kravene til energiforbrug i BR15, med følgende indarbejde virkemidler:

 

Ønsker du at høre mere om projektet? Kontakt os gerne på tlf.: 7342 3131

Samarbejdspartnere:

Bygherre: Haderslev Kommune

Bygherrerådgiver: Kuben Management

Arkitekt: Arkitema

Ingeniør: Sloth Møller

Under rådgiver: IGSYD (El)

Hovedentreprenør: Ommen

Commissioning leder: Moe