Lindehaven, ny bæredygtig bydel i Sønderborg

Lindehaven, ny bæredygtig bydel i Sønderborg

2020-07-30

Hos SlothMøller – en del af Oluf Jørgensen Group indgår vi i et tæt samarbejde med totalentreprenør Bo Michelsen A/S, SKALA Arkitekter, A78 Arkitekter omkring det nye boligprojekt Lindehaven, en ny bæredygtig bydel i Sønderborg.

Et varieret boligudbud

Den nye bebyggelse består af 5 punkthuse med 92 lejligheder samt 34 rækkehuse – med en totalentreprise til over 150 mio. kr. Der er dermed skabt et varieret boligudbud, som kan være med til at skabe en dynamisk beboersammensætning af både ejere og lejere.

Rækkehusenes boliger inddeles i to kategorier og størrelser, på henholdsvis 115 m2 og 120 m2 med egen carport og depot tæt på boligen. Boligerne har udeophold i form af et terrasseområde i forlængelse af køkkenalrummet. Terrasserne er udlagt så størstedelen ligger orienteret mod syd-vest.

Som alternativ til rækkehusene består bebyggelsen ligeledes af 5 punkthuse med 6 forskellige boligstørrelser på henholdsvis 68, 80, 92, 95, 98 og 115 m2 med sidstnævnte som penthouse-lejligheder. Boligerne er sammensat som et mix af de seks typer, og der er arbejdet med at skabe et varieret udtryk i punkthusene i en bearbejdning af deres højdeplaceringer af vinduesåbninger samt materialer. Øverst ligger penthouselejlighederne på 115m2 som foruden altaner, også har adgang til store tagterrasser med kig ud over området.

Facadens liv - detaljer i øjenhøjde

Farvesætningen på facaderne er holdt i varme jordfarver og spænder fra gullige toner over i mere brunlige teglsten.  Facadeudtrykket bearbejdes i et varieret udtryk både i forbandt, mønster og udtryk for derigennem at skabe en høj detaljeringsgrad i den samlede bygningsvolumen samt i øjenhøjde, når man bevæger sig langs bygningerne.

Det grønne landskab med fuld tilgængelighed

Den nye bebyggelse er ligeledes tilpasset det omkringliggende grønne landskab, uden at der bliver gået på kompromis med tilgængeligheden.

Som fællesskabende element er der i midten af bebyggelsen udlagt et grønt fællesareal med vægt på at understøtte fællesskabet og være et sted, hvor der skabes rammer om de gode naboskaber. Der lægges vægt på, at landskabet skal invitere til leg og samvær for alle beboere både fra rækkehuse og punkthuse.

Landskabets kvaliteter forstærkes ved en differentieret udlægning af parkeringen - nogle steder tæt på boligerne, og andre steder langs grundens afgrænsning. Denne løsning giver luft i landskabet og mulighed for grønne lommer imellem bebyggelserne.

Projektgruppen bag Lindehaven har også arbejdet med den lokale anvendelse af regnvand, LAR, i den bæredygtige bydel. I dette tilfælde består LAR-anlægget af åbne afvandingskanaler, der samles i et større vandbassin. På denne måde trækkes naturen med ind i det nye boligområde samtidig med, at kloaksystemet sikres mod for meget vand i tilfælde af heftig regn.

Tidsplan

Der vil være opstart på projektet i uge 31, hvor byggeriet af henholdsvis punkt- og rækkehuse sideløbende vil være under udførelse.

Rækkehusene forventes at være klar til indflytning efterår 2021 og punkthusene forventes at stå klar forår 2022.

Kontakt os gerne for at høre mere på tlf. 7342 3131