NEW AARCH i udbud

NEW AARCH i udbud

2017-11-17

Bygningsstyrelsen har netop sendt projektet i totalentrepriseudbud

Udover at udbyde det konkrete projekt i totalentreprise, markerer udbuddet også startskuddet på Bygningsstyrelsens nye samarbejdsform NEW PARTNERING. Baggrunden for NEW PARTNERING er ønsket om at skabe et transparent forretningsmiljø og optimere byggeprocessen og projektet ved at etablere et samarbejde baseret på dialog, tillid og åbenhed, og med tidlig inddragelse af alle parters viden, kompetencer og markedskendskab - og derved skabe gevinst for alle parter. Læs mere om den nye udbuds - og samarbejdsform her

 

SlothMøller er bygherrerådgivere på projektet - og udbuddet markerer således også for os en milepæl i processen. Det er inspirerende at tage del i en nytænkende proces som denne - og vi synes det er motiverende for alle parter at Bygningsstyrelsen - som en af DK's største bygherrer - på denne måde går foran, ved at skubbe samarbejdet omkring byggeprocesser over på en helt ny svingning - NEW AARCH // NEW PARTNERING. Vi glæder os til at følge processen, til byggeriet står færdigt i 2020 - læs mere om vores del af ydelsespaletten her

 

VISUALISERINGER: Udført af Vargo Nielsen Palle og ADEPT