Ny direktør

SlothMøller har fået ny Adm. Direktør

2017-03-02

Lars Frost overtager posten som administrerende direktør fra Bo Wassberg, som gennem tre år har været med til at effektivisere forretningsrutinerne i virksomheden. Tiden er således kommet til at fokusere på faglig udvikling og tilpasning til et marked som til stadighed forandres.  

Lars er 36 år, uddannet konstruktionsingeniør, og har siden 2005 været ansat i SlothMøller A/S. Lars har således indgående kendskab til firmaet med de sønderjyske rødder, der i dag består af tre lokationer, med hovedkontor i Sønderborg og afdelinger i hhv. København og Aarhus.

SlothMøller er en mindre/mellemstor rådgivende ingeniørvirksomhed, hvis grundsten bestående af solide kerneværdier, faglig udvikling og en stor grad smidighed, skal være medvirkende til at udvikle SlothMøller i markedet fremover, og derigennem vækste organisk i takt med organisationen og kunderne.

SlothMøller vil i den kommende tid begynde arbejdet med en ny strategiplan. Strategiplanen skal afspejle visionen om, at SlothMøller skal være en virksomhed med høj faglighed, jordnære værdier og stor flexibilitet overfor kunder og samarbejdspartnere - og hvor det tværgående fokus i alle henseender, vil være på de gode samarbejder både eksternt og internt. Planen udvikles og gennemføres af både ledelse og medarbejdere.