Ny skole i Haderslev

Utraditionel skole på vej i Haderslev

2017-12-11

SlothMøller har med Arkitema som totalrådgiver, vundet konkurrencen om at projektere den nye skole i Haderslev, som skal danne rammerne for en utraditionel og legende folkeskole

Haderslev Kommune ønsker at skabe en legende skole, der er gentænkt helt fra bunden. Kommunens vision er at skabe en legende skole, der passer til det 21. århundredes læringskompetencer, der gør op med den læring som vi kender - og fokuserer på blandt andet innovation, kommunikation og samarbejde – de såkaldte 21st century skills.

Arkitema har med vinderforslaget skabt en skole der til fulde lever op til denne vision, ved at tilrettelægge udviklingen af de fysiske rammer som et spil. I den kommende tid skal kommunen og arkitekterne derfor i fællesskab skabe skolens rammer på en spilleplade med rumskabende designelementer som ”spillebrikker”.

 

SlothMøller har i konkurrencefasen stået for udviklingen af de tekniske principper indenfor alle ingeniørdiscipliner;

Fokuspunkterne i projektet har været at skabe enkle og robuste løsninger, der giver optimal balance mellem de modpoler der kan være i at skabe optimale konditioner for brugerne - og samtidig sikre reducerede omkostninger og ressourceforbrug i bygningens levetid.
Tilgangen til begrebet BÆREDYGTIGHED er således i dette til­fælde, dels at bygningen skal være langtidsholdbar, og dels at den skal være "håndterbar" i brugsmæssig forstand - der skal ikke opstå behov for fremtidige renoveringer pga. for dårligt indeklima, og personalet - bortset fra driftspersonalet - skal i vid udstrækning kunne friholdes fra interaktion med bygnin­gens tekniske installationer

Bæredygtigheden i dette projekt cirkulerer om SOCIALE/LÆ­RINGSVÆRDIER, MATERIALITET samt DRIFT.
De SOCIALE og LÆRINGSMÆSSIGE elementer er integreret i projektet som samspillet mellem den funktionelle indretning, der følger projektets værdigrund i relation til de inkorporere-de tiltag til at skabe gode indeklima- og arbejdsmiljømæssige forhold for brugerne.
Ved valg af MATERIALER til byggeriet er der taget udgangs­punkt i et dogme om at anvende bæredygtigt træ som pri­mært materiale, hvor det funktionelt er smart. Træ skiller sig positivt ud som bæredygtigt sammenlignet med alternative og mere traditionelle byggematerialer anvendt til skolebyg­gerier. Træ kommer fra naturens fabrik og er en fornybar res­source med solen som drivkraft, hvorfor det scorer særdeles positivt på CO2 påvirkning af det globale klima. Derudover er træ en lokal/regional ressource, der kræver lav grad af bearbejdning, hvilket yderligere forstærker det positive aftryk på omgivelserne.

Det konstruktive princip er valgt som et selvbærende og sta­biliserende bjælke-/søjle system udført af limtræskonstruk­tioner. Dette skal sikre store frihedsgrader for indretning, idet placeringen af de ind spændte søjler følger et præcist grid på 5,8 x 5,8 m. Indretningen generes således ikke af statiske krav om stabiliserende, tunge vægge eller vindkryds, og der skabes således stor frihedsgrad til at lade de enkelte årgangsklynger udvikle sig, i takt med at behov opstår. 

Princippet bag føringsvejene er at lave udsparinger i træbjæl-kerne under tag til hhv. vvs, ventilation og el. Der etableres på den måde hovedføringsveje på tværs af moduler. Internt
i moduler føres installationer ud over nedsænkede lofter og ned til tilslutningssteder i vægge og lofter.
For at ventilationskanaler, der skal krydse bjælker ikke bliver for store, er det nødvendigt at placere ventilationsanlæg i decentrale teknikrum rundt i bygningen. Gevinsten ved dette er mindre udstrækninger af kanalsystemer, og dermed højere energieffektivitet på anlæggene

 

Læs mere om bedømmelsen her

Se billeder fra offentliggørelsen af vinderen her

Visualisering er udført af Arkitema