Overlund Skole, Lysningen

Slothmøller skal være underrådgiver på ny skole i Overlund

2019-05-23

Sammen med Arkitema har vi vundet opgaven om at opføre Lysningen – Overlunds nye skole. En bygning, der tager afsæt i Viborg naturpark og henter inspiration fra skovens store diversitet. Som lokalmiljøets nye omdrejningspunkt rækker den langt ud over det at være skole – den bliver en katalysator for muligheder og aktiviteter ud fra sloganet ”Overlund rykker sammen.”

Visionen for Overlund Skole er at skabe et velfungerende lokalanker. Bygningen skal ikke blot sikre de bedste betingelser for Overlunds skolebørn, men samle lokale kræfter på tværs af generationer og herkomst. Med inspiration fra skovens diversitet skabes derfor en bygning i forskellige plateauer med divergerende rumfornemmelser for en levende karakter, som inspirerer til leg, læring og fællesskab.

Skolen dækkes i træ og indskrives dermed direkte i sin kontekst. Men træet bidrager ikke kun med æstetik og sanselighed – det har også en gavnlig klimaeffekt, fordi det er mindre klimabelastende end andre byggematerialer, mens det levende træ samtidig løbende optager CO2. Med fortidens byggemateriale møder vi derfor fremtidens klimaudfordringer.

Vi ser frem til at bidrage til at føre Arkitemas smukke arkitektur ud i livet og se projektet færdigopført i 2022.

Ydelse: Underrådgiver med totalrådgivning på samtlige ingeniørfag.

Uddrag fra dommerbetænkning

”Lysningen er et overbevisende og meget gennemarbejdet projekt, som gennem hele evalueringsforløbet har haft bedømmelseskomitéens positive opmærksomhed. Projektet viser stor indsigt i de organisatoriske og pædagogiske målsætninger, der er opstillet i udbudsmaterialet – både i indretningen af hjemområder, faglokaler og i de fælles områder.”