Rammeaftale med Bygningsstyrelsen

To-årig kontrakt om Bygherrerådgivning

2017-12-04

Sammen med Arkitema har vi vundet aftalen om Bygherrerådgivning i Jylland

Aftalen er en to-årig kontrakt med option på yderligere to år. Vi har haft rammeaftalen de seneste fire år, og ser frem til at fortsætte samarbejdet med både Bygningsstyrelsen og Arkitema. Opgaven er vundet i konkurrence med to øvrige prækvalificerede teams - og vi vandt opgaven med en rigtig fin bedømmelse på både den tilbudte organisation og case-besvarelserne; 

 

                   "Besvarelsen indeholder smidige og effektive arbejdsgange såvel som en smidig og effektiv organisering. Besvarelsen indeholder desuden mange rigtig gode og nytænkende tiltag, der er med til at sikre opgaveløsning på et højt og ensartet kvalitetsniveau"

...

"Tilbudsgivers besvarelse viser, at tilbudsgiver på en god måde kan håndtere rollen som bygherrerådgiver. Den indeholder en konkret og rigtig god og fornuftig tilgang. Besvarelsen har mange gode løsningsforslag til problemstillingerne. Det fremgår tydeligt af besvarelsen, at tilbudsgiver har en god forståelse for at problemerne løbende kan udvikle sig i forskellige retninger."

Uddrag fra bedømmelsesrapporten

 

I den endnu ikke udløbne rammeaftale, har vi bl.a. varetaget rådgivning omkring opførelsen af OU44 på SDU Odense, hvor en parallelopgave indeholdt ydelser i forbindelse med udvikling af Bygningsstyrelsens Performancetest - læs mere om det her, og bygherrerådgivning ifm. udflytning af tidligere NaturErhvervsstyrelsen - nu Fiskeristyrelsen, til Augustenborg Slot - læs mere om det her.

Bygningsstyrelsen har med den nye rammeaftale, ønsket en både strategisk og teknisk samarbejdspartner, som udover at klarlægge behov og krav i udbudsfasen, kan træde yderligere et skridt tilbage i processen og deltage i den egentlige strategiske planlægning af de enkelte projekter.