VELKOMSTCENTER MOLS BJERGE

2016-12-09

ARKITEMA er blevet udpeget som vinder af konkurrencen vedrørende etablering af et nyt velkomstcenter til Nationalpark Mols Bjerge ved Kalø Slotsruin - SlothMøller er ingeniørrådgiver på projektet

 Visualiseringer er udført af ARKITEMA Architects

 

Uddrag fra pressemeddelelse:

Den bærende tanke bag vinderprojektet er samspillet med omgivelserne, fortæller arkitekt Poul Schülein.

”Det har været væsentligt for hele opgaven, at man ankommer smukt til porten til Nationalpark Mols Bjerge og den historiske Kalø Slotsruin. Samtidig har det været essentielt med ligeværdigheden med det eksisterende bevaringsværdige strandhus af Hack Kampmann og det nye velkomstcenter. Lige meget hvorfra man ankommer, vil man først og fremmest opleve vandet, strandengene og slotsruinen ude på vigen, men via et hul i det levende hegn, åbner stedet sig, og det bliver tydeligt, at her sker noget. En sti fører ned til et fællesareal, der binder strandhuset og centret sammen, og på den vis får man glæde af kvaliteterne ved både det ene og andet hus,” siger han.

Formgivningen af taget, der mimer en blød bakke, er et meget bevidst valg, fortæller designleder Emil Carstens 

”Vores projekt skal helt naturligt indskrive sig i det hierarki, der er på stedet. Vi skulle lave noget, der ville lægge sig nederst i hierarkiet med naturen og landskabet, middelalderruinen og strandhuset – og ikke forstyrre balancen. Velkomstcentret er på den vis et stilfærdigt ikon, hvor vi med det lille svung på taget skaber en sidste bakke i Mols Bjerge,” siger Emil Carstens.

SlothMøller har i konkurrencen bidraget med tekniske inputs til konstruktioner, installationer og bæredygtighed - Det konstruktive princip er valgt med henblik på at understøtte det arkitektoniske udtryk af bygningen. Den bærende konstruktion til tagskiven vil således bestå af delvist synlige limtræsspær som lameller, på tværs af bygningen med varierende hældninger. Disse understøttes af en supplerende, skjult konstruktionsopbygning. Den befærdede beklædning på taget, udlægges på et glasfiberlag til trykfordeling på den trykfaste isolering, som placeres umiddelbart oven på en krydsfinerskive med dampspærre. På den måde holdes alle bærende, organiske konstruktionsdele på den varme side af taget. 

Bæredygtigheden i projektet er vurderet ud fra principper og erfaringer fra blandt andet DGNB-certificeringsordningen, Svanemærket samt miljørigtig projektering. Derved er byggeriet tilpasset således at de elementer af bæredygtighed der passer bedst til velkomstcentret er benyttet i planlægningen, for at opnå optimal bæredygtighed. Dette gælder f.eks. krav til kun at benytte FSC-mærket træ, anvendelse af livscyklusanalyse (LCA)-værktøjer mv.

Energimæssigt overholder bygningen BR15-kravet. Det er overvejet om 2020-krav skulle opnås ved bl.a. at isolere ekstra, men set fra et overordnet totaløkonomisk og bæredygtighedsperspektiv er det vurderet ikke at være hensigtsmæssigt. Set over bygningens levetid giver velkomstcentret opført som 2015-byggeri bedre score i en LCA-vurdering end opført som 2020-byggeri og derved vil det kræve for mange ressourcer i anlæg ift. udbyttet driftsmæssigt.