Mission og Vision

Hvad vil vi? - og hvor vil vi hen med det?

VORES MISSION – HVAD VIL VI?
... som uvildige rådgivende ingeniører?

VI VIL SKABE MERVÆRDI FOR ALLE PARTER I VORES SAMARBEJDE
Det gør vi ved:
- at skabe god kemi mellem deltagerne i projektet
- at byde ind med kreativitet allerede i udviklingsfasen
- at evaluere projektet og pege på det, vi skal gøre mere af
- at lave løsninger, der både giver kunden og os en bedre økonomi

VI VIL LEVERE ET BREDT YDELSESSORTIMENT MED HØJT VIDENSNIVEAU
Det gør vi ved:
- at opdyrke nicher, der gør os unikke
- at provokere hinanden til at finde andre måder at løse ting på
- at have stærke samarbejdspartnere og solide ydelser i eget hus

VI VIL SKABE DEN BEDSTE ARBEJDSPLADS FOR VORE ANSATTE
Det gør vi ved:
- at arbejde i en værdsættende kultur, hvor vi hjælper hinanden på alle områder
- at tilbyde ordentligt udstyr, efteruddannelse og nye projekter
- at tilbyde indflydelse, ansvar, fleksibilitet i ansættelsen og løn efter kvalifikationer
- at lave sociale arrangementer og tage os tid til at drikke en øl eller en sodavand sammen.

VI VIL HØRE TIL BLANDT DE TI BEDST DREVNE INGEIØRVIRKSOMHEDER I DANMARK
Det gør vi ved:
- at fokusere på medarbejdernes trivsel og pleje kunderne
- at fokusere på optimalindtjening i stedet for maksimalindtjening


VORES VISION – HVOR VIL VI HEN?

VI VIL VÆRE DEN FORETRUKNE SAMARBEJDSPARTNER
Når det gælder:
- Opgaver uden for og inden for konkurrence
- Kompetente medarbejdere
- Troværdighed, tillid og jordnær tilgang
- Kreative tanker tidligt i projektfasen
- Øget indtjening hos alle i samarbejdet