Værdier

Vores værdier

Værdier er sjældent noget, du kan tage og føle på. Det er derimod måden, som vi håndterer forskellige situationer på. Hos SlothMøller har vi også specielle måder at gøre tingene på. Helt overordnet handler det om, at vi møder kolleger og kunder som almindelige mennesker, at vi er åbne og har respekt og tillid til hinanden. Her har vi forsøgt at samle vores værdier i nogle overskrifter og uddybet med vores umiddelbare forståelse.

 

SAMARBEJDE I GENSIDIG TILLID

”at alle parter i et projekt stoler på, at hver især løser sin opgave i det forpligtende samarbejde”.
”at man ser sig selv som en del af en gruppe og giver sin ærlige mening til kende om samarbejdet både fagligt og personligt, så man ikke går bag nogens ryg”.
”at man tænker på projektet frem for sig selv og melder hurtigt ud, hvis man kan se, at noget kommer i vejen”.

REAKTIONSEVNE

”at man tager de nødvendige beslutninger og risikerer at begå fejl, end at være bange for at beslutte overhovedet”.
”at man altid reagerer, når kollegaer, entreprenører, bygherrer og arkitekter henvender sig”.
”at man anslår, hvornår vedkommende kan regne med at få svar”.

FLEKSIBILITET

”at man lægger ting fra sig for at hjælpe en anden kollega i nød”.
”at man tager en ekstra tørn, hvor det er nødvendigt for, at opgaven bliver færdig til tiden”.
”at man bevæger sig ud over sine egne områder og hjælper med at hente post ved sygdom, bære kontorartikler op, dække bord, arrangere firmafester osv.  

HØJ FORRETNINGSETIK

”at vi behandler andre, som vi selv vil behandles”.
”at kunder og kolleger har tillid til, at de får en professionel behandling, hvor vi snakker ordentligt til hinanden og i et sprog, som alle forstår”.
”at vi løser en opgave korrekt, kreativt og ordentligt, så ingen snydes, men informeres om fordele og ulemper ved en løsning”.
”at vi må og yder rådgivning ud over det aftalte”
”at vi ikke agerer som selvbestaltede eksperter, men altid plejer kundens interesser lige så godt som vores egne.

HØJT VIDENSNIVEAU

”at vi provokerer hinanden til hele tiden at udvikle os ved at stille kryptiske spørgsmål og bede om en alternativ løsning på en opgave”.
”at vi hele tiden holder os ajour og ved, hvem vi skal have fat i, hvis der er brug for mere viden”.
”at man ved, hvad man snakker om, så man kan komme med kvalificerede bud på den bedste løsning af et projekt.

KREATIVITET

”at man har fagligheden til at se andre løsninger og evnen til at sælge sig selv og sin ide og få samarbejdspartnerne med på den”.
”at vi med vores forslag hjælper bygherre og arkitekter i den kreative proces, så parterne bruger os som ligeværdige sparringspartnere”.
”at man tør komme med ideer, der går ud over ens eget fagområde”.

ATTRAKTIV ARBEJDSPLADS

”at alle bidrager til, at man glæder sig til at gå på arbejde – via humor, ærlighed, hjælpsomhed, faglighed og evnen til at kende sine egne grænser”.
”at arbejdsgiveren skaber rammerne for, at medarbejderen kan udnytte alle sine professionelle talenter”.
”at der er plads til sociale arrangementer, hvor vi griner sammen”.
”at der er et højt informationsniveau i firmaet”.