Den Gamle By

Ny Hovedindgang

Vi er blevet udvalgt til at livagtiggøre CUBOS flotte projekt på en ny hovedindgang til Den Gamle By i Aarhus. Byggeriet forventes at gå igang efter jul 2020 og have en byggeperiode på ca. 20 mdr.

Den Gamle By ønsker med sin ny hovedindgang at vende ansigtet mod Aarhus midtby.
Krydset mellem Silkeborgvej og Viborgvej udvikles i de kommende år til et byrum. Her ønsker Den Gamle By at bidrage med karakterfuld arkitektur, der på en overraskende måde viser, hvordan museet spejler både historien og livet udenfor. Samtidig skal den ny hovedindgang imødekomme det stigende besøgstal med bedre adgang for handicappede og nærhed til parkering og næste etape af letbanen, som forventes at komme til at krydse byrummet.

Endvidere giver terrænforholdene en spændende mulighed for at skabe adgang fra den ny hovedindgang til kommende udstillinger i de dybe kældre, som museet har etableret gennem de se-neste år.
Den ny hovedindgang skal således opfylde flere funktioner, og når man dertil lægger placeringen i et skrånende og fugtigt parkområde med bevaringsinteresser, er der stillet en ganske udfordrende opgave.

Cubos skitseforslag er baseret på idéen om at skabe tilknytning til Den Gamle Bys håndværkstradition gennem en markant trækonstruktion i et selvstændigt formsprog. Trækonstruktionen danner centrum og tagkonstruktion i et tre etager højt glasskrin, som rejser sig i niveau med museumsområdet og tillader publikum at strømme frit rundt om trækernen med billetsalg, butik og de øvrige funktioner.

SlothMøller har via en indbudt ingeniørkonkurrence, vundet opgaven om at varetage ingeniørprojekteringen.

YDELSE
SlothMøller varetager alle ingeniørydelser ifm. projektering, udbud, opfølgning og tilsyn på byggepladsen.

 

”Tilbuddet fra SlothMøller beskriver en fin dialogbaseret proces med fokus på integreret samarbejde, tidlig inddragelse og har et stort fokus på at honorere ambitionsniveauet som er udstukket i udbudsmaterialet.
Herudover demonstrerer SlothMøller, at de har været gode til at afkode CUBOs projekt og analytisk opstiller en række reelle og velovervejede opmærksomhedspunkter, som skal bearbejdes og/eller udfordres tidligt i forløbet”

Uddrag fra dommerbetænkningen

 

BYGHERRE Den Gamle By

BYGHERRERÅDGIVER Rambøll

ARKITEKT CUBO

ENTREPRISEFORM Udbydes i Fag - eller Hovedentreprise

AREAL ca. 1000 kvm.

ANLÆGSSUM 32 mio. kr.

UDFØRELSE 2018-2022. Byggeriet forventes påbegyndt efter jul 2020.

VISUALISERINGER Udført af CUBO