Ringgården afd. 21, 2019

Boligforeningen Ringgården

Med CASA som totalentreprenør og Arkitema, renoverer vi 232 boliger i Aarhus V. Desuden etableres 90 nye ungdomsboliger på taget af de otte boligblokke

Projektet omhandler renovering af Boligforeningen Ringgårdens afd. 21 samt etablering af nye tagboliger. I alt renoveres 232 ekeisterende etageboliger, og der etableres 90 nye tagboliger på toppen af de i alt 8 boligblokke.
Renoveringsopgaverne omfatter bl.a.; Renovering af sokler og kælderydervægge, renovering af facader - herunder retablering af puds og maling, Isolering af altanvanger, fremrykning af altanfacader, nye vinduer og døre, udskiftning af VVS og el-gruppetavler.
Heruover består en stor del af renoveringen af en altomfattende ombygning af 64 boliger til ”tilgængelighedsboliger”, altomfattende ombygning af i alt 12 boliger samt udskiftning af køkken og bad i øvrige boliger. Heruover etableres nye elevatorer.
Ved tagboligerne etableres tagterasser med opholdszoner samt værn.
Særlige udfordringer omkring projektet er til dels håndteringen etablering af midlertidige installationer til de blivende beboere, og dels etablering af tagetageboliger uden nævneværdige forstærkninger af fundamenter.
Ved fastlæggelse af planløsningen i de totalrenoverede boliger, har vi prioriteret at bibeholde bygningens oprindelige tværstabilitet, ved ikke at nedrive stabiliserende vægge. Dette valg er gjort
ud fra den betragtning, at etablering af supplerende stabilitet som erstatning for fjernede stabiliserende vægge, ville være en uforholdsmæssig dyr løsning - som ikke gav tilsvarende indretningsmæssig værdi i de renoverede boliger. Derved bevægede vi os lidt ud over konkurrenceopdragets illustrerede forslag, men grebet gav rum i økonomien til at vælge bedre materialer til bl.a. tagboligerne

YDELSE
SlothMøller varetager alle ingeniørydelser ifm. projektering, opfølgning og tilsyn på byggepladsen.

 

BYGHERRE Boligforeningen Ringgården

ENTREPRENØR CASA

ARKITEKT Arkitema Architects

ENTREPRISEFORM Totalentreprise

AREAL ca. 20.000 kvm renovering + 2.800 kvm. tagboliger.

ANLÆGSSUM I alt ca. 193 mio. kr.

UDFØRELSE 2018-2020

VISUALISERINGER Udført af Arkitema